Opinia Konsultanta Krajowego ds. pielęgniarstwa ginekologiczno – położniczego w spawie dotyczącej wykonania szczepień przez położne

Opinia w sprawie kompetencji położnej do wykonania badania elektrokardiograficznego i badania słuchu u noworodka

Opinia w sprawie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania świadczeń pielęgniarskich, które są obciążone wysokim ryzykiem wystąpienia powikłań zagrażających życiu pacjenta

Opinia Krajowego Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w sprawie metod ogrzewania noworodka w oddziałach noworodkowych

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w sprawie nakazywania pielęgniarkom dyżurującym na bloku operacyjnym w godzinach od 19.00 do 7.00 pomocy w sprawowaniu opieki pielęgniarskiej w oddziale dziecięcym w czasie, gdy nie są wykonywane zabiegi operacyjne

Opinia w sprawie obsady pielęgniarskiej w oddziałach dziecięcych pracujących w trybie całodobowym

Opinia krajowego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego z dnia 22.01.2011 r. w sprawie pobierania u dzieci materiału do badań laboratoryjnych

Opinia konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego z dnia 06.12.2010 r. w sprawie podawania antybiotyków z dodatkiem leków miejscowo znieczulających drogą domięśniową u dzieci

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w sprawie podawania DEBECYLINY dzieciom do 18 r.ż. w warunkach ambulatoryjnych

Opinia Konsultanta Krajowego w dz. Pielęgniarstwa dr n. biol. Grażyny Kruk- Kupiec w sprawie podawania leków

Komunikat do fachowych pracowników opieki zdrowotnej dotyczący produktu leczniczego „BIOSTYMINA” (Aloearborescensextractum) w związku z wykreśleniem drogi podania w formie iniekcji (domięśniowej i podskórnej) oraz modyfikacją zapisu wskazań i przeciwwskazań

Opinia w sprawie podawania, przez pielęgniarki rodzinne w domu pacjenta, leku Biodacyna

Opinia Konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego w sprawie podawania przez pielęgniarki środowiskowe/rodzinne leków drogą dożylną (w tym wlewów kroplowych) oraz leków podawanych w iniekcjach domięśniowych (np. żelaza, antybiotyków) mogących wywołać niepożądane reakcje, stanowiące zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów

Opinia w sprawie podawania, przez pielęgniarki rodzinne w domu pacjenta, leku Zinacef

Opinia krajowego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego z dnia 10.01.2011 r. w sprawie postępowania pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Opinia w sprawie rozpuszczania i przygotowywania leków w oddziałach szpitalnych przez pielęgniarki

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w sprawie ryzyka przenoszenia zakażeń przez personel medyczny noszący sztuczne paznokcie tzw. tipsy w pracy w kontakcie z pacjentem

Opinia w sprawie wykonywania przez pielęgniarki/położne w ramach swoich obowiązków czynności nie należących do kompetencji zawodowej pielęgniarki

Opinia w.s zakładania opatrunków gipsowych

Opinia z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zapewnienia ciągłości opieki nad uczniami

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dotyczące cewnikowania pęcherza moczowego u mężczyzn przez pielęgniarki rodzinne

Stanowisko w.s używania rękawic ochronnych do wykonywania iniekcji

Stanowisko w sprawie kształcenia do zawodu położnej

Stanowisko w sprawie kwalifikacji i kompetencji osób do zajmowania stanowisk w pionie opieki nad kobietą, matką i dzieckiem

Odpowiedź Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego w sprawie podawania przez pielęgniarki środowiskowe/rodzinne wlewów kroplowych i leków drogą dożylną w warunkach domowych

Stanowisko w sprawie rodzajów oddziałów szpitalnych na których powinna pracować położna

Sporządzanie leków cytostatycznych w myśl Prawa Farmaceutycznego z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 126 poz. 1381) jest usługą farmaceutyczną i powinna być wykonana przez farmaceutów

Dotyczy: stanowiska w sprawie zlecania przez lekarzy rodzinnych do wykonania w domu, wstrzyknięć dożylnych bądź domięśniowych antybiotyków – u dzieci do 3 miesiąca życia

Zalecenia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego dotyczące redukcji ryzyka rozwoju zakażenia miejsca operowanego

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH PROJEKT BEZPIECZNEJ PRAKTYKI MEDYCZNEJ

Zalecenia Konsultanta Krajowego w dz. Pielęgniarstwa w sprawie prowadzenia profilaktyki odleżyn u pacjentów hospitalizowanych

Zalecenia krajowego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w/s sposobu dokumentowania świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki w oddziałach i szpitalach pediatrycznych

Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych dotyczące zakresu podstawowych świadczeń w stacjonarnych zakładach opieki długoterminowej

 

  • Media o nas
  • Galeria Zdjęć
  • Ośrodek Informacyjno Edukacyjny
  • Biuletyn informacji publicznej