• 17 LIS 23

    Szkolenia w ramach bezpłatnego kursu odbywają się w sześciu miastach

    Jak informuje Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, szkolenia w ramach bezpłatnego kursu „Zapewnienie wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa zdrowotnego w opiece nad pacjentem w trakcie choroby COVID-19 i po jej przebyciu dla pielęgniarek i położnych” odbywają się w Gdańsku, Lublinie, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie i Warszawie.

    Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby posiadające prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego, zarejestrowane w Okręgowym Rejestrze Pielęgniarek/Okręgowym Rejestrze Położnych, które z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie. Wymogiem dodatkowym jest zatrudnienie w podmiotach leczniczych i/lub Domu Pomocy Społecznej i innych podmiotach zatrudniających pielęgniarki/położne na samodzielnym stanowisku kierowniczym.

    KONFERENCJE-TERMINY-I-MIEJSCA